Vesa Pajula

Vantaalainen perheenisä yrittäjä poliitikko kuntavaaliehdokas

495

Luottamuspaikat

Nykyiset ja menneet politiikkaan liittyvät luottamuspaikkani

Lähdin mukaan politiikkaan vuoden 2010 lopussa liittymällä Hakunilan Kokoomus ry:n. Kuntavaalit käytiin vuonna 2012 ja tässä yhteydessä sain ensimmäiset poliittisen järjestön ulkopuoliset luottamuspaikkani, tätä ennen olin jo oman paikallisyhdistykseni puheenjohtaja. Suora ja rehellinen vaikuttaminen politiikassa, sekä väsymätön työ Kokoomuksen eteen on tuonut lukuisia merkittäviä paikkoja puolueessa, sekä merkittävän kaupunkisuunnittelulautakunnan paikan Vantaalla.

Kansallisen Kokoomuksen puoluevaltuuston varapuheenjohtaja

2016-2018

Puoluevaltuusto on puoluekokousten välillä puolueen korkein päättävä elin. Puoluevaltuustokausi kestää puoluekokouksesta puoluekokoukseen (eli 2 vuotta) ja käytännössä puoluevaltuuston tehtävänä on ohjata ja valvoa puolueen yleistä linjaa, nimetä puoluehallitus ja puoluesihteeri, valvoa näiden ja puoluetoimiston toimintaa, päättää puolueen budjetista, sekä käsitellä aloitteita ja suurempia poliittisia kysymyksiä.

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sijaisena, sekä lisäksi Kansallisen Kokoomuksen puoluehallituksen puhe- ja läsnäolo-oikeutettuna.

Puoluevaltuuston Uudenmaan ryhmä on lisäksi valittunut minut ryhmän puheenjohtajaksi, tässä toimessa minulle on myönnetty Uudenmaan Kokoomuksen (piiri)hallituksen puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Vantaan Kokoomus kutsuu minut puoluevaltuuston jäsenenä Vantaan Kokoomuksen (kunnallisjärjestön) hallitukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Vantaan Kaupunkisuunnittelulautakunta

2012-2017

Kaupunkisuunnittelulautakunta vastaa kaupungin suunnittelusta, kaavoituksesta, maakaupoista ja maanomistuksesta, maankäytöstä ja pysäköinninvalvonnasta. Lautakuntaa pidetään yhtenä merkittävimmistä ja siellä tehdäänkin päätöksiä jotka vaikuttavat kaupunkiin pitkälle tulevaisuuteen.

Hakunilan aluetoimikunta

2012-2017

Aluetoimikunnat toimivat aluedemokratian varmistajina ja konsultoivat tarvittaessa muita lautakuntia ja valtuustoa suuralueeseensa vaikuttavista asioista. Lisäksi aluetoimikunta jakaa toiminta-avustusta alueella järjestettäviin tapahtumiin.

Hakunilan Keskus Oy, hallitus

2013-

Hakunilan Keskus Oy on Hakunilan ostoskeskuksen keskeisintä kiinteistöä ja torialueita hallinnoiva kiinteistöyhtiö. Toimin yhtiössä Vantaan Kaupungin edustajana. Ostoskeskus on taloudellisesti kannattava ja toimii vakaalla pohjalla, mutta on ulkoisesti nahistunut. Ostoskeskus on hallituskaudellani kehittänyt toimintaansa ja suunnittelee parhaillaan mittavia parannushankkeita.

Hakunilan Huolto Oy, hallituksen varajäsen

2015-

Hakunilan Huolto on alueellinen kiinteistöhuolto- ja isännöintiyhtiö. Toimin yhtiön hallituksessa varajäsenenä. Hallituksen jäseneä ei ole valittu politiikan saralta, mutta paikka on saanut alkunsa Hakunilan Keskus Oy:n omistuksen kautta.

Itä-Vantaan Kokoomus ry

2011 -

Itä-Vantaan Kokoomus ry on itäisen Vantaan alueella toimiva Kokoomuksen paikallisyhdistys ja ns. kotiyhdistykseni. Yhdistyksen nimi oli aiemmin Hakunilan Kokoomus ry. Olen toiminut yhdistyksen sihteerinä 2011, puheenjohtajana 2012 ja 2013, sekä nyt hallituksen rivijäsenenä 2014 alkaen.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimin Vantaan Kokoomuksen (kunnallisjärjestön) hallituksen jäsenenä 2012 ja 2013.

Luottamustoimeni

Vesa Pajula, poliitikko

Tämä on yksityishenkilö Vesa Pajulan kotisivu poliittisia toimia, viestintää ja kampanjointia varten.

Sivulla käyntejä seurataan Google Analytics keksin avulla.

Tukijoukot

Liity tukijoukkoihini antamalla sähköpostiosoitteesi. Se ei velvoita mihinkään.

OK
Sosiaalinen media

© 2017 Vesa Pajula.